top of page

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle producten die door Bio Soigné aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Wij doen ons uiterste best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Bio Soigné wanneer we de bevestiging ontvangen van uw bestelling op de website. We kunnen echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Conform de Wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (14 werkdagen) nadat u een bevestiging van verzending via mail ontving. We houden het recht om uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@bio-soigné met vermelding van het nummer van uw bestelling.

Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Bio Soigné erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving.

bottom of page